رشد استارتاپ ها با به روش ادغام و تملک

رشد استارتاپ ها به روش ادغام و تملک (Mergers & Acquisitions)

ادغام و تملک (روش M&A):

استارت آپ ها برای رشد به ادغام و تملک نیاز دارند. هر کارآفرینی سعی دارد با ساخت و فروش محصولات و خدمات بیشتر، وسیع ترین منطقه جغرافیایی را که می تواند پشتیبانی کند و رشد استارت آپ خود را به حداکثر برساند. این استراتژی “رشد ارگانیک” نامیده می شود. اما به تنهایی ممکن است بتواند تنها یک بخش کوچک تر از پتانسیلی را که می تواند به دست آورد، فراهم کند. مگر آنکه استراتژی های مشارکت و استراتژي ادغام و  تملک (M&A) را در کسب و کار خود به کار ببرند. باید در نظر داشت که این استراتژی خود نیاز به دستیابی به موفقیت دارد.

M&A فقط یک گزینه برای شرکت های بزرگی می باشد که با پول نقد کار می کنند و سر و کار دارند. این شرایط هم مانند مورد بالا برای شرکت کوتاهبینانه و نادرست است. لورن کاپرون و ویل میچل در کتاب خود با عنوان « ساختن، قرض گرفتن یا خرید : حل معضل رشد » دلیل این مورد را توضیح داده اند. چهارچوب پیشنهادی آن ها برای شرکت های در حال رشد و هم چنین شرکت های بزرگ چند ملیتی به منظور کمک به ایجاد یک استراتژی مطلوب رشد، بسیار خوب است. این چهارچوب بیان می کند:

ارزیابی توسعه داخلی در مقابل تامین منابع خارجی

ایجاد یک توسعه داخلی یا رشد عالی زمانی بیشتری معنا را دارد که فرد یک مجموعه اصلی از منابع داخلی ماهر را در مجموعه خود داشته باشد. برای پر کردن خلا های غیر بحرانی و مهم از کسب و کار ها بهتر است از منابع خارجی هم بهره مند شوند. بدین منظور می توان قرارداد هایی برای شراکت اصلی یا شراکت عمومی (General Partner) تنظیم نمود. استفاده از این قرارداد ها با شرکا برای منابع رشد قرض یا وام گرفتن، بهترین زمانی است که بتوان با آن منابع را به درستی و روشنی تعریف نمود و از آن ها با شرایط موثر قراردادی محافظت کرد.

 

معاهده

معاهده در کسب و کار

معاهده:

در موارد دیگر، گاهی معاهده بین افراد و شرکت ها صورت می پذیرد. بهتر از برای صلاحیت های اصلی از معاهده استفاده نشود و به جای آن، در معاهدات استراتژیک انتخابی سرمایه گذاری کردن جایگزین بهتری خواهد بود. هنگامی که کسب و کار و شریک زندگی آن خود را از طریق تماس کاری محدود می کنند و اهداف تکمیلی برای فعالیت های مشترک خود دارند، وام گرفتن از طریق یک معاهده متعهد تر به کسب و کار آن ها کمک می کند تا منابع هدفمند تری را به دست آورد. همچنین پیشنهاد می شود به صورت فعال روش ادغام و فراگیری را دنبال کنند. این فرایند بسیار منطقی خواهد بود زمانی که فرد پیش بینی می کند که با حفظ افراد اصلی و با آزادی و در عین حال با در نظر گرفتن شرایط برای ایجاد تغییرات عمده برای افزایش رشد اقدام صورت می گیرد. چالش واقعی در ایجاد تعادل است.

 

Organic Growth

رشد ارگانیک اقتصادی (Organic Growth)

رشد اقتصادی ارگانیک یا (Organic Growth):

تاکید زیاد بر رشد اقتصادی ارگانیک می تواند جلیقه ای باشد که تنها به نوآوری تدریجی و افق های محدود منجر می شود. اعتماد زیاد تر و بیشتر به رشد از طریق قرارداد ها و معاهدات کسب و کار را در برابر اقدامات شرکا و تعارض منافع آسیب پذیر می کند. همچنین باید در نظر داشت که وابستگی بیش از حد به خرید منابع باعث تخلیه و عدم انگیزه تیم های داخلی می گردد.

در هر استارتاپ یا کسب و کار نوپا و همچنین در شرکت های بالغ، هیچ جایگزینی برای نگهداری مداوم یک خط لوله جایگزین وجود ندارد. این به تمرکز مداوم و همچنین حفظ مهارت برای انجام کارهایی نیاز دارد. از جمله این کارها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مکان یابی
  • از دست دادن دانش از درون

 

منابع انسانی (پرسنل و تیم)

منابع داخلی انسانی (پرسنل و تیم مجموعه):

شرکت های نوپا معمولاً حفظ پرسنل اصلی و کنترل ایده های اختصاصی را دشوار می دانند. در حالی که فضا برای کسب کار هایی که به جای فشار آوردن بر توافقات غیر رقابتی روی سوپر استارهای مجموعه، سیستم های تشویقی و روش های خلاقانه برای کار کردن مستقل تر فراهم می کنند، سودمند تر می باشد. از طرف دیگر، این کسب و کار ها معمولا توانایی تهیه یک تیم توسعه کسب و کار را ندارند. بنابراین، تلاش فقط یکی از اندازه گیری هایی است که باید برای هر مدیر عامل شرکت انجام گردد. در اینجا همچنین یک فرصت ایده آل برای استفاده از مشاوران کسب و کار و هیئت مدیره خارجی خود برای کمک در زمینه شناسایی منابع، مشارکت های بالقوه و فرصت های کسب و کار وجود دارد.

 

آموزش

آموزش

آموزش:

سرمایه گذاری های آموزشی شامل تحصیل و آموزش از مراحل اولیه مهم برای یادگیری است که باید از سوی یک شرکت به طور متعهد و بدون گمراه کردن کردن هر یک از شرکا در نظر گرفته شود. این مورد می تواند از طریق توافق نامه های اتحادیه و یا مجوز، پیوند های عملیاتی و مالی را تقویت کند و همچنین اجازه دهند رابطه قبل از تعهد خرید توسعه یابد. چرخش این فرایند، معامله ای است که به موجب آن دو شرکت در مورد مجموعه ای از نقاط عطف توافق می کنند که در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده توسط مبتکر، مشارکت یا خرید را آغاز می کنند. در این میان، ابتکار عمل فعالیت های توسعه نوآوران را تأمین می کند و به آنها قابلیت کار مستقل را می دهد. تردیدی نیست که استارتاپ هایی که گسترده ترین گزینه ها را برای رشد مدیریت می کنند، از مزایای رقابتی ویژه ای برخوردار می شوند. این قابلیت انتخاب یک مهارت و رشته است که هر کارآفرین برای پرورش و توسعه آن به مرور زمان نیاز دارد. از طرفی جهان و محیط اقتصادی فعلی تغییر کرده است. گذشته می تواند یک آینه دید عقب برای آینده کسب و کار باشد. به دنبال افق های جدید باشید.